In Good Company geeft inzicht in talent. Ze doet dit op basis van drie pijlers: meten, ontwikkelen en bewegen. De kern van de dienstverlening bestaat uit het opzetten en uitvoeren van assessments. Het gaat hierbij om onderzoek op competentieniveau. Met behulp van een uitgebreid aanbod van instrumenten brengt ze talenten in kaart.

In Good Company is ervan overtuigd dat iedereen op zijn eigen specifieke wijze een waardevolle en opbouwende bijdrage kan leveren aan de organisatie waar hij werkt. Voorwaarde is dat iedereen het maximale uit zichzelf en zijn talenten haalt. Dit vraagt om inzicht. De instrumenten die ze daartoe inzet, geven antwoord op ontwikkelvragen en -behoeften. Op het gebied van kennis, vaardigheden, houding en gedrag. Ook geeft ze inzicht in motivatie, talenten, ambities en drijfveren.

In Good Company biedt: